SZKOLENIE SPADOCHRONOWE

Metoda Static Line

Static Line – jest to szkolenie spadochronowe na spadochronie typu latające skrzydło z wykorzystaniem liny desantowej. Aktualnie jest to podstawowa metoda szkolenia, która rozwinęła się dzięki wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń i nowoczesnego sprzętu.

Na podstawowe szkolenie składają się:

 • zajęcia teoretyczne
 • trzy skoki z wysokości 1000 metrów

Wszystkie czynności podczas skoku wykonywane są przez kandydata samodzielnie:

 • oddzielenie się od statku powietrznego
 • lot na otwartej czaszy
 • lądowanie

Aby uniknąć komplikacji w czasie lotu spowodowanych na przykład dużą ilością stresu lub zaabsorbowaniem pięknymi widokami, kandydat wyposażony jest w krótkofalówkę i zestaw słuchawkowy, w którym słyszy polecenia instruktora z ziemi.

Celem tego etapu szkolenia (składającego się z 3 skoków) jest nabranie przez skoczka umiejętności:

 • oddzielenia się od samolotu
 • oswojenia się z momentem otwarcia spadochronu
 • nauka manewrowania spadochronem oraz lądowania w wyznaczonym miejscu

Cena szkolenia podstawowego (teoria i 3 skoki) to 850zł. Następnie jest już taniej. 😉 Po ukończeniu kursu podstawowego uczeń skoczek, który pragnie kontynuować przygodę ze spadochroniarstwem uczy się:

 • samodzielnego otwierania spadochronu
 • utrzymywania prawidłowej sylwetki
 • wykonywania określonych figur potrzebnych do zdania egzaminu na świadectwo kwalifikacji (spirala, salto, beczka i delta)

Świadectwo Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego jest to dokument potwierdzający kwalifikacje skoczka i uprawniający go do wykonywania skoków bez nadzoru instruktora. Dokument wydawany jest przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Warunki uzyskania świadectwa to:

 • umiejętność układania spadochronu głównego
 • wykonanie co najmniej 50 skoków z opóźnionym otwarciem spadochronu
 • całkowity czas swobodnego spadania 30 minut
 • wykonanie nakazanych figur w powietrzu
 • wykonanie 10 skoków na ewolucje lub akrobację zespołową RW
 • zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego przed egzaminatorem ULC

Dalej pozostaje już tylko skakać, skakać i skakać…

Szkolenie spadochronoweSzkolenie spadochronoweSzkolenie spadochronoweSzkolenie spadochronowe