Kontrola Muw


Active Temperature Controlled System – aktywny system kontroli temperatury transportowanych ładunk w ADR – Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towar w niebezpiecznych AEO – ang Authorized Economic Operator Status Upoważnionego Przedsiębiorcy, dzięki kt remu odprawa celna przebiega jeszcze sprawniejUżywamy plik w cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do cel w statystycznych Jeśli nie blokujesz tych plik w, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia29 gru 2022 Szanowni Państwo, WIJHARS w Krakowie informuje, że Zarządzeniem MWIJHARS z dnia 27 grudnia 2022 r w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r uprzejmie informuje, że 7 stycznia 2022 r jest dniem wolnym dla pracownik w w związku z przypadającym świętem w dniuRejestracja pobytu obywateli UE, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE, karty pobytu dla członk w rodzin obywateli UEWyniki rekrutacji Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola i filii są wywieszone na drzwiach Wszyscy rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola i filii proszeni są o dostarczenie wypełnionego potwierdzenia woli przyjęcia Druk woli przyjęcia dostępny poniżej Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka rtfPęcherzyki płucne łac alveoli pulmonis – struktura anatomiczna ludzkiego płuca mająca kształt wydrążonej jamy, kt rej ścianę tworzy cienki nabłonek jednowarstwowy płaski zbudowany gł wnie z pneumocyt w I i II typu Z zewnątrz pęcherzyki są pokryte przez naczynia włosowate Liczbę pęcherzyk w w płucach człowieka szacuje się na 300–500 milion w, ich …Krankenstand Wenn ArbeitnehmerInnen erkranken, stellen sich viele Fragen Auch die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, ist pr sent Welche Pflichten haben ArbeitnehmerInnen im Krankenstand und welche Rechte haben sie gegen ber …W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniuSądeczanin info to wiadomości z Nowego Sącza, informacje o Nowym Sączu, ogłoszenia Nowy Sącz, praca Nowy Sącz, pogoda Nowy Sącz, kino Nowy SączWydział Finans w i Budżetu Rejestry i ewidencje prowadzone w Wielkopolskim Urzędzie Wojew dzkim w Poznaniu Wydział Finans w i Budżetu Lp Nazwa ewidencji Podstawa prawna prowadzenia ewidencji Sposoby i zasady udostępniania danych z ewidencji Wydział Data i nazwisko osoby sporządzającej informacje 1Wyciąg z wystąpienia pokontrolnego z kontroli kompleksowej , przeprowadzonej przez Gł wnego Geodetę Kraju, w trybie zwykłym, Zamieszczanie w widocznym miejscu w siedzibie MUW informacji o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosk w przez Małopolskiego WINGiK, zgodnie z zapisem art 253 4 Kpazintegrowane z centralą wojew dzką MUW Kontrola systemu działa w spos b ciągły monitorowanie zdarzeń w Systemie Sterowanie alarm w i komunikat w głosowych możliwe jest we wszystkich lub pojedynczych syrenach, w syrenach przypisanych do sektor w, w wyznaczonych grupachNajwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2016 r czynności kontrolne w Mazowieckim Urzędzie Wojew dzkim dalej r wnież MUW , kt rych przedmiot stanowiło szeroko rzecz ujmując dotowanie jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawamiAdministracja publiczna Podstawowe pojęcia i problemy administracji publicznej Dr hab Ryszard Szarfenberg rszarf ips uw edu pl apubSmog w Krakowie i Małopolsce Sprawdź czy został ogłoszony alarm smogowy Oficjalne komunikaty o wystąpieniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w Małopolsce Ogłoszenia o 1, 2 lub 3 stopniu zagrożenia dla wysokich poziom w PM10 …Portal emp tia adresowany jest w szczeg lności do os b i rodzin poszukujących pomocy państwa oraz pracownik w instytucji tę pomoc świadczących Tworząc portal emp tia chcieliśmy, żeby w jednym miejscu mogli Państwo znaleźć kompletne i aktualne informacje potrzebne przy ubieganiu się o pomoc i od razu o tę pomoc zawnioskowaćWitajcie Taka qrde quot niespodzianka quot przes samymi Świętami pralka WAS28460PL pompka spustowa wody Askoll Mod M215, Art 292245 Pralka przestała wypompowywać wodęDarowizna „Pomoc Ukrainie” Wpłaty w złot wkach na wpłaty darowizn „Pomoc Ukrainie” został wyodrębniony rachunek bankowy o numerze 12 8004 0002 2007 0009 0623 0073 w BS Raszyn oddział w Michałowicach Wpłaty w obcej walucie PL 12 8004 0002 2007 0009 0623 0073 SWIFT CODE – POLUPLPR „darowizna Pomoc Ukrainie quot konieczne wpisanie całościMUW PRZY RONDZIE API Smart jako Generalny Wykonawca, na zlecenie Małopolskiego Urzędu Wojew dzkiego w Krakowie, wykonał zadanie pn „Adaptacja części pomieszczeń budynku przy ul Przy Rondzie 6 w Krakowie dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich Cudzoziemc w Małopolskiego Urzędu Wojew dzkiego w Krakowie”Cel studi w Celem studi w jest przekazanie wiedzy i umiejętności, kt re pozwolą absolwentom zarządzać finansami w przedsiębiorstwie, rozwijać praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym z wykorzystaniem system w informatycznych , sporządzać sprawozdania finansowe oraz rozwiązywać problemy finansowe na r żnych …Rodzaj sprawy rozpatrywanie odwołań od decyzji wydawanych przez starostę prezydenta miasta na prawach powiatu w sprawach wywłaszczeń nieruchomości, odszkodowań za wywłaszczoną nieruchomość, zwrot w wywłaszczonych nieruchomości Wydawanie decyzji administracyjnej Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania …Zadanie publiczne to każde działanie administracji, kt re realizuje ona na podstawie ustaw Adresatami takich zadań mogą być osoby fizyczne obywatele, ich wsp lnoty, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej W zależności od sposobu działania administracji podczas realizacji konkretnego zadania , możnaDepartament Zdrowia, Rodziny, R wnego Traktowania i Polityki Społecznej przygotowuje i realizuje założenia regionalnej polityki zdrowotnej, opracowuje wieloletnie programy zdrowotne programy polityki zdrowotnej oraz wytyczne organizacyjne dotyczące systemu ochrony zdrowia w wojew dztwie,MUW Saatchi amp Saatchi 1 440 sleduj c uživatel na LinkedIn Advertising agency of the year 2009, 2010 amp 2014 in Slovakia The Lovemarks company MUW Saatchi amp Saatchi shares a single vision to be revered as the hothouse for world changing creative ideasKontrola dokument w wykazała, że nie wszyscy nauczyciele właściwie nanoszą poprawki w dokumentach dotyczących przebiegu nauczania 1 Przeprowadzać kontrole stałe dokumentacji przebiegu nauczania MUW oraz w programach UE, a także własne ciekawe praktyki programy, projekty podnoszące jakość kształcenia i wychowaniana rachunek bankowy MUW nr 36 1010 1010 0100 6722 3100 0000, dziat 710 Dziafalnoš usfugowa, rozdziat 71015 — Nadz r budowlany 092 — Wpfywy z pozostafych odsetek Podsumowujqc wyniki kontroli , w 2016 r prawidtowoš realizacji dochod w budžetowych oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidtowošci, natomiast wykorzystanieRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przygotował ofertę szkoleniową i doradczą, mającą na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych uruchamianiem centr w usług społecznych oraz rozwojem usług społecznych na swoim terenie Więcej 6 kwietnia 2022 Po raz XV nagrodziliśmy MałopolskichPodania w formie elektronicznej mogą być wnoszone za pomocą środk w komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiot w realizujących zadania publiczne Podanie wniesione w formie dokumentuKryzysowego MUW w Warszawie informacji cDo l zaplanowanych do realizacji 2022 roku szkoleń 30 ćwiczeń obronnych naterenie m Garwolin Opracowaniewytycznych dodziałalności wzakresie pozamilitamych przygotowań obronnych w2022roku Wydział 2 orazwytycznych doszkolenia obronnego na2022rok x Bezpieczeństwa BurmistrzOferty pracy starszy inspektor wojew dzki Warszawa sprawdź najnowsze ogłoszenia o pracę na GoWork plOg lne warunki wjazdu i pobytu cudzoziemc w na terytorium RP Warunki wjazdu do pracy Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Pomoc w dobrowolnym powrocie z Polski Najczęściej zadawane pytania Sprawy związane z pobytem cudzoziemca na terytorium RP wykaz jednostek SG Projekt „Monitoring Pracy i Pobytu w celach zarobkowychKryzysowego MUW w Warszawie, Mirosław Wiktorowski Starszy Spec Wydz Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie Protok ł z kontroli przekazano dnia 22 09 2016 r Ustalenia kontroli Poziom przygotowań Urzędu Gminy Poświętne w pełni zapewnia realizację zadań obronnychtnych studia, metod, jimiž postaven a m jž l6n leřno, , zp b chov ni a vzorců spp na skladě jejich Pohlavf tento syst m se skl d ze tř vz jemn prov zan ch č sti 1 ze soci ln konstrukce dvou dichotomn ch rodů genderu , založen na biologick m pohlav , 2 z dělby pr ce na z kladě pohlav a 3 zeTo wanie on stworzy wiatowy system oficerw kontroli paszportowej quot , stanowicy parawan, za ktrym przez wiele lat kry si i dziaa wywiad MI 6 On te odegra istotn, chocia nigdy nie ujawnion rol w zmuszeniu rzdu do reaktywowania w 1911 roku drakoskiej Ustawy o tajemnicy pastwowej z 1889 roku, ktra naoya kaganiec na jakiekolwiek publiczne zapytaniaࡱ gt o p q r s t u v w x y z 5 0 bjbj 2 2 quot 6 X X P P P P , T 61 0 0 0 0 0 0 0 2R z4 0 , 0P P 0 0 0 0normal 60b3e4c68e855 Free download as PDF File pdf , Text File txt or read online for freeGdzie siV po uzzie Aldrinie\ \ BOOKMOBI a X3 Š E OD W i9 rt z „“ –˜ Ÿ8 T ™ quot amp \ P,quot ›“ 5X•hp 3 PpVA – ‘b yc š 5 H 3 \ ’ ‹ k’ R”me ‚ E quot n FwZODPOVEDNOSS venskeho pravaYJf™YJf BOOKMOBI 87 E” GŽ I J K Mq Oe Q€ T W fn j quot o st amp v z‘ , € ƒ 0†2ˆ 4‹W6Ž 8quot Tytuł projektu quot quot Nazwa beneficjenta quot quot Wartość projektu zł quot quot Dofinansowanie z EU zł quot quot Kategoria quot quot Projekt jest realizowany na obszarze większym niż jednaakta kontroli strona 19 Og em wartoš Skontrolowanych przez NajwwyŽszq Izbe Kontroli postepowa przetargowych, podlegajqcych ustawje z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zam wiefi Publicznych w roku 2006 wynios\a 10 530 827, 50 zl 24 Mazowiecki Urzad Wojew dzki w Warszawie Wydzia quot Zarzadzania Funduszami EuropejskimiPDV na odobrenju za godišnji rabat PDV aktualno danas je 8 5 2022 Verlag Dashofer 01 64 60 621 info dashofer hr Sadržaj Cjelokupan sadržaj Meni dostupan sadržaj Zatvori Tema Registracija obveze121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola PT Nie dotyczy tylko Pomoc techniczna 22 Działalność związana ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu 16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 08 Budownictwo IT PARTNERS TELCO SP Z O O BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MINISTERSTWO ROZWOJUPoniżej prezentujemy listę nowych klient w, kt rzy zakupili Program Magazynowy LoMag w ostatnich miesiącach 1001 DROBIAZG W OPOLE LUBELSKIE 13p Sp z o o Wrocław 1Love Jakarta 2 Handle Polen Sp z o o Kościan 21 Rejonowe Warsztaty Techniczne Rzesz w 24IT Serwis Glinianka202950 165000 98983 5 59 99 153750 125000 100000 80 202950 165000 98983 5 59 99 159900 130000 97500 75na złożenie wniosku masz jedynie 60 dni od dnia otrzymania decyzji WAŻNE Wniosek o objęcie pomocą integracyjną należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Pomoc udzielana jest do 12 miesięcy licząc od miesiąca złożenia wniosku i kompletu niezbędnych dokument wWyrok z dnia 28 października 2009 r II PK 123 09 Udzielenie urlopu wypoczynkowego, także na żądanie art 1672 k p , pracownikowi niezdolnemu do …muw ty bo mi sie nie chce masz mi cos do powiedzenia cz mam skonczyc pisac Tekściory pl – sprawdź tekst, tłumaczenie twojej ulubionej piosenki, obejrzyj teledyskKontrola kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Mławskiego Wszystkie jednostki organizacyjne 22 01 2010r Nr 115 2009 Marek Sobczyński insp MUW w Warszawie, Wydział Geodezji, Oddział Ciechan w Krupińska Wiesława insp MUW w Warszawie, Wydział Geodezji, Oddział Ciechan w KONTROLE W 2009 RMao dostrzegał już, że rewolucja wymyka się spod kontroli W sytuację zaangażowała się Armia Ludowo Wyzwoleńcza, kt ra wzbudzała szacunek wśr d społeczeństwa i kt ra przywr ciła ład Dostała polecenie, aby „popierać lewice, a nie frakcje” Armia zwalczała Czerwoną Gwardię, rozwiązywała jej oddziałyNowoczesna i mobilna poczta od az pl Odbieraj i wysyłaj wiadomości, planuj zadania, organizuj spotkania i zarządzaj kontaktami w jednym miejscuAn Plewa El bieta–8Ž l—ˆƒ ƒ x †Ÿ gt MagdŒ0† ˜er, ka l‹ k‡O‡O — ƒ jekt rafœ n 9 tech a ‹ aria˜ j‹—‹— O O O JSk› d– rsŸ8e Q i z™ e ‘ a go o‰ r ap H n gtPort lotniczy Newquay – oznaczenie IATA NQY stało się znakiem firmowym lotniska Kod lotniska IATA – trzyliterowy kod alfanumeryczny służący do oznaczania port w lotniczych na całym świecie 2658 kontaktyarchiwum serwisu informacyjnego ARCHIWUM I, ARCHIWUM II, ARCHIWUM III, ARCHIWUM IV, ARCHIWUM V, ARCHIWUM VI, ARCHIWUM VIII, ARCHIWUM IX 14 01 2004 LIST quot PO CO MIASTU WKŁADAĆ MAJĄTEK DO SP ŁKI PZG Z artykułu quot Zarobić na pomocy quot Dz P z dnia 10 stycznia 2004 r dowiedziałem się, że najwięcej do sp łki kanalizacyjnej PZG ma włożyć …Podczas kontroli prowadzonej po południu 3 maja w rejonie Parku Młocińskiego przy ulicy SMW Warszawa Wypadek volvo i skody na Bielanach Wieczorem 27 kwietnia doszło do zderzenia dw ch samochod w na BielanachCzarodziejka odkorkowaa soiczek, z ktrego zapachniao bzem i agrestem Zanurzywszy w soiczku palec wskazujcy wtara sobie pod oczy nieco zawartoci Wtpi powiedziaa, wci zagadkowo umiechnita by ktokolwiek zwrci na ciebie uwag Przed mostem sta dugi rzd jedcw i wozw, a na przedbramiu toczyli si podrni, oczekujcy na kolejk do kontroliKopie dokument w potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania certyfikat w związanych z administrowaniem siecią, np CCNA i CCNP i poświadczeniaDyrektor Generalny poszukuje kandydat w\kandydatek na stanowisko Starszy inspektor Do spraw udzielania informacji w Wydziale Spraw Cudzoziemc w w Oddziale Organizacyjno Administracyjnym Adres urzęduplac Bankowy 3 5 00 950 Warszawa 22 695 69 95 Infolinia o usługach administracji 222 500 119 Mazowiecki Urząd Wojew dzki 222 500 115 Kancelaria Prezesa Rady Ministr wKontrola mikroprojekt w Euroregion przeprowadzania w każdym roku kontrole na miejscu 10 liczby mikroprojekt w na zakończenie ich realizacji Kontroler przeprowadza kontrole na miejscu minimum 10 pozostałych mikroprojekt w na zakończenie ich realizacji W przypadku wykrycia przez Euroregion lub Kontrolera w trakcie kontroli na miejscuNesk r ako kreat vny riaditeľ v MUW Saatchi Saatchi, Zaraguza Praha, op ť Respect APP Aktu lne pracuje v agent re Elite Monday Lovers, kde vedie kreat vne oddelenie Za svoje pr ce z skal desiatky n rodn ch aj zahraničn ch ocenen , bol členom por t viacer ch n rodn ch aj medzin rodn ch por t a je členom prez dia ADCZezwolenia na pracę typu A i B zawsze są wydawane na czas określony zezwolenie na pracę typu A wydawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata zezwolenie typu B może zostać wydane na okres 3 lat, chyba że osoba prawna zatrudnia powyżej 25 os b, w takim przypadku zezwolenie może wydane na okres nie dłuższy niż 5 latPIT, CIT, VAT, akcyza, PCC, podatki i opłaty lokalne, OrdPod, postępowanie podatkowe, karne skarbowe i kontrola skarbowa, międzynarodowe prawo podatkowe, interpretacje podatkowe prawo karne 489 artykuł w, orzeczeń i glosJarn servisn kontrola JANDL MARKETING A REKLAMA Direct Lions „Odkazy“ T MOBILE SLOVENSKO Imidžov kampaň MUW SAATCHI amp SAATCHI „Vianočn zbierka“ AMNESTY INTERNATIONAL SLOVAKIA Medzin rodn amnestia ROLAND TORSTEN ADVERTISING „Odkazy“ T MOBILE SLOVENSKO Imidžov kampaň MUW SAATCHI amp SAATCHI Media …Sądeczanin info to wiadomości z Nowego Sącza, informacje o Nowym Sączu, ogłoszenia Nowy Sącz, praca Nowy Sącz, pogoda Nowy Sącz, kino Nowy SączKryzysowego MUW w terminie do 14 czerwca 2019 roku Do form, metod i ustalefi kontroli uwag nie wniesiono Protok l sporzqdzono w dw ch jednobrzmiqcych egzemplarzach Podpisy Zespolu Kontrolnego Przewodniczqcy zespolu SPECJALISTA Izabela Tymi ska Czlonek zespolu z up W JTA Al ksand C lin a data i podpis kierownika jednostki koAktualizacja rocznego planu kontroli projekt w na miejscu Krajowego Kontrolera – Wojewody Dolnośląskiego za II p łrocze 2016 r Roczny plan kontroli projektow na miejscu krajowego kontrolera Wojewody Dolnośląskiego na rok obrachunkowy od 1 lipca 2016 r do 30 czerwca 2017 r zaktualizowany 2administrującego kontrola połączone z możliwościąpomocy, wpływu, a takżemodyfikacji tej działalności, dokonywane przez organ zwierzchni organizacyjnie bądźfunkcjonalnie, w celu zapewnienia zgodnościtej działalnościz prawem, a w określonychprzypadkach zgodności z pewnymi wartościamiszczeg łowymi także określonymiw prawieWirtualna Polska przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory WWW lub innych podobnych technologii umożliwiających świadczenie dopasowanych i bezpiecznych usług, personalizację treści oraz reklamy, udostępnianie funkcji …Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich inne Instytucje, Urzędy, Kościoły w pobliżu Fundacja Pge, ul Mysia 2, 00 496 Warszawa Wojew dzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Aleje Jerozolimskie 28, 00 024 WarszawaAktualności Elden Ring z nową aktualizacją From Software wzmacnia jednego z boss w 4 kwietnia, 2022 10 pomysł w na wsp lną zabawę z dzieckiem przy ekranie 4 kwietnia, 2022 MotoGP 22 – znamy oficjalne wymagania sprzętowe dla wersji PC 1 kwietnia, 2022 Intel Arc Alchemist oficjalnie – znamy już 5 kart graficznych 31 marca, 2022 Elden Ring …gt Poddajesz się kontroli wchodzisz, odmawiasz to do widzenia Świetnie, pod warunkiem że to będzie impreza zamknięta Jak biskup sobie to zrobi w kościele parafialnym i postawi przed drzwiami kilku kleryk w, to choćby nie wiem co uprawnienia …Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul Stanisława Wyspiańskiego 10, 32 602 Oświęcim, tel 33 844 96 00, fax 33 844 96 19, e mail starostwo powiat oswiecim plSzanowni Państwo, firma Lokalne Badania Społeczne prowadzi pomiar satysfakcji wśr d pracownik w Mazowieckiego Urzędu Wojew dzkiego w Warszawie dalej MUW Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z pracy, identyfikacja mocnych i słabych stron Urzędu, a także ocena jakości komunikacji wewnętrznejKultura i sztuka Społeczność WUM to nie tylko medycy, lecz także bardzo utalentowani muzycy, miłośnicy teatru i znawcy sztuki Na Uczelni działa Ch r, Orkiestra, Teatr Magiczny oraz Muzeum Historii Medycyny WUM Czytaj więcej MDWMedical Laboratory Scientist and Clinical Pharmacology Researcher with a strong medical background and expertise to carry out clinical drug trials I obtained the Master of Science MSc MLS degree at the Medical University of Warsaw, Poland, in 2016 This is a full time 5 year degree that incorporates anatomy, physiology, histologyWydział Finans w i Budżetu Rejestry i ewidencje prowadzone w Wielkopolskim Urzędzie Wojew dzkim w Poznaniu Wydział Finans w i Budżetu Lp Nazwa ewidencji Podstawa prawna prowadzenia ewidencji Sposoby i zasady udostępniania danych z ewidencji Wydział Data i nazwisko osoby sporządzającej informacje 1Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej ul Kościelna 5b, 34 200 Sucha Beskidzka tel centrala 33 875 78 00, fax 874 15 52 e mail starostwo powiatsuski plPortal emp tia adresowany jest w szczeg lności do os b i rodzin poszukujących pomocy państwa oraz pracownik w instytucji tę pomoc świadczących Tworząc portal emp tia chcieliśmy, żeby w jednym miejscu mogli Państwo znaleźć kompletne i aktualne informacje potrzebne przy ubieganiu się o pomoc i od razu o tę pomoc zawnioskować
134 | 198 | 140 | 168 | 88