Kerkelijke Kalender


Er valt meer te vieren dan een kerkelijke kalender een praktische studie over de noodzaak om harmonie te brengen tussen de liturgische kalender en de culturele en maatschappelijke werkelijkheid Gedrukt boek Onderwerpen Kerkelijke feesten Taal Nederlands Serie Concilium Meer informatie Uitgever Gooi en Sticht, HilversumWie ge nteresseerd is in het nieuws kan niet zonder de website RD nl Altijd snel en goed ge nformeerd over de actualiteiten in kerk en wereldKerkelijke Tijdingen Hier kan je alle publicaties van onze kerk vinden Indien je niet aangemeld bent, zal je slechts een heel beperkt aantal publicaties vinden Aangemelde gebruikers hebben toegang tot een hele reeks KTs en de jaarverslagen Aanmelden kan je vanaf de home paginaDe agenda , het kerkblad, evenementen, de liturgie en meer zijn terug te vinden in de Scipio kerk App Zo cre ert u een centrale plek om informatie te delen met uw gemeente Ook kunt u in groepen of kringen communiceren en foto’s, video’s en berichten plaatsen Verbind mensen door de uitgebreide communicatiemogelijkhedenKerkmarkt is een onderdeel van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN U kunt hier kerkelijke goederen aanbieden, bijvoorbeeld liturgische materialen en orgels De kerkmarkt en orgelbank kunnen door iedereen worden bekeken Om een advertentie te plaatsen kan een formulier voor n van de beschikbare rubrieken worden ingevuldPinksteren 2022 en meer Het Pinksteren , ook wel Sinksen genoemd, zijn twee christelijke feestdagen Deze worden Eerste Pinksterdag en Tweede Pinksterdag genoemd Op deze dagen wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht Het uitstorten van Heilige Geest wordt door veel christenen als het begin van de christelijke kerk gezienEredienst 08 05 2022 om 09 30 Johannestsjerke, Sintjohannesga Zie ook rubriek Kerkdienst online Wie de kerkdienst thuis meebeluistert mag de collecte overmaken op NL14 RABO 0330 7005 45 Kerkvoogdij en op NL11 RABO 0330700502 Diaconie Graag de …Welkom op de webpagina’s van de KISG in het bisdom ‘s Hertogenbosch Een nieuw begin De vertrouwde NSGV heeft onlangs een nieuwe start gemaakt als Kerkelijke Instelling Sint Gregorius KISG Een nieuwe naam, een nieuw logo en enkele nieuwe bestuursleden Wat blijft is de inzet ten dienste van de kerkmuziek in het …Eerstvolgende concerten Zo 15 mei, 14 30 uur, Concertzaal Tilburg i s m Sophia s Vereeniging Loon op Zand Do 26 mei, 20 00 uur, Adams Fabrieken, Gezamenlijk Concert der Thorner Harmonie n i s m Koninklijke Harmonie Thorn Za 4 juni, 19 00 uur, Concert te Harelbeke B i s m het orkest van de Belgische GidsenDeze website geeft u via bovenstaande menu’s en de kalender informatie over onze parochie, haar leden, de organisatie, allerlei kerkelijke en niet kerkelijke activiteiten die er plaatsvinden en de mogelijkheden van huur Wilt u in contact met ons treden, vult u dan het contactformulier in We komen dan zo spoedig mogelijk met een reactie bijLiturgische kalender Maandag t m zaterdag in de basiliek 08 15 uur Aanbidding met aansluitend om 09 00 uur Heilige Mis Maandag t m zaterdag in de Servaaskapel dagkapel de Stadsprocessie op de eerste zondag na 13 mei en diverse vieringen op kerkelijke feestdagenBij gebruik op zondag en kerkelijke feestdagen dient men de nodige rust te verzekeren tijdens de liturgische vieringen Deze staan aangegeven in de kalender Er kunnen in de voormiddag tevens uitvaartdiensten ingepland worden in de zalen B C wanneer deze beschikbaar zijn, desgevallend wordt u gevraagd met het opzetten van de zaal hiermeeDeze dienst werd geleid door de preses van de generale synode 2016, ds P D J Buijs De openings ver ga dering werd geleid door ds G J H Vogel en ds A van der Zwan, op 14 juni 2019 in de Chris te lijke Gerefor meerde Kerk Dordrecht Centrum De vervolg ver ga de ringen vinden plaats in Nunspe et en worden sinds eind 2020 onlineorganisatie Kerkenraad amp moderamen Wij zijn een gemeente met 5 predikantsplaatsen die wordt geleid door een zogeheten ongedeelde kerkenraad Grote Kerkenraad De Grote Kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers predikanten, ouderlingen, diakenen en ouderling kerkrentmeesters waaronder de leden van het moderamenContact Gebruik dit contactformulier als u een vraag heeft aan een van de medewerkers van het Bureau Kerkelijke Dienstverlening te Woerden f een vraag c q melding aan de beheerder van deze website Voor een bericht op de website kunt u de beheerder ook direct via email benaderen Fax number Naam Email OnderwerpDe offici le website van de gemeente Putte Een digitaal loket, meer dan 100 paginas informatie en een kalender , allemaal tot uw beschikkingProtestantse Gemeente Doetinchem De Protestantse Gemeente Doetinchem heet u van harte welkom Ontdek op deze site wat de kerk u te bieden heeft Kom eens langs in een van de vijf vierplekken om het zelf te ervarenE n puzzelwoord gevonden voor Kalender van de kerkelijke feesten 12 letters HEORTOLOGIUM Puzzelhulp Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden Vraag het dan op Puzzelhulp CrosswordCluesGeestelijke en kerkelijke ontwikkelingen Hier wordt aandacht besteed aan veranderingen in het denken over bijvoorbeeld de hermeneutiek, de verantwoordelijkheden van mannen en vrouwen in kerken, de prediking, etc Het zijn voorbeelden van veranderingen waardoor gereformeerden, die tot voor aan aantal jaren geleden of tot heel recent nogKerkelijke heropening Stefanuskerk Beilen op 8 mei om 10 00 uur 30 apr 2022 Op zondag 8 mei om 10 uur wordt de Stefanuskerk in Beilen – na een lange periode van renovatie – officieel kerkelijk heropend met een feestelijke kerkdienst van …Agenda Donderdag 26 mei, 7 00 uur Hemelvaartsdag met Emma swandeling, ontbijt en kerkdienst – Nicolaaskerk Zaterdag 4 juni, 20 30 uur Leids Barok Ensemble – Nicolaaskerk Zondag… VlievocaalKerkelijke graad De opleiding Theologie aan de Radboud Universiteit werkt nauw samen met de Katholieke Universiteit Leuven Als theologiestudent aan de Radboud Universiteit heb je de unieke mogelijkheid om een deel van je studieprogramma aan de KU Leuven te volgen Bij afronding van dit programma behaal je twee diploma’s zowel aan de KUHersteld Hervormde Gemeente Barneveld eo Rietberglaan 2 3771 RD Barneveld 06 23428924Kerkdienst Prof Dr C J G Vonck Antwerpen Kerkdiensten 13Er zijn twee soorten collecteroosters het landelijk collecterooster en het gemeentelijk collecterooster Naast de collecte bestaat de donateurswerving In het wervingsrooster zie je wanneer je een donateurswerver voor de deur kunt verwachtenKerkelijke uitgaven Kerkblad Sola Gratia Tweewekelijks verschijnt het kerkblad van CGK Urk Maranatha Sola Gratia Alleen door genade De eindredactie van het kerkblad ligt in handen van de voorzitter van de kerkenraad De redactie wordt gevormd door Chris en Marga Kater Pyramideweg 11a, 8321 CG URK Mail kerkblad maranatha urk nlKerkelijke uitvaart Bij het overlijden van een dierbare neemt u zo snel mogelijk contact op met koster Luc Barbaix i v m de kerkelijke uitvaart 0473 57 39 56 In onze federatie gebeurt iedere kerkelijke uitvaartviering met een gebedsdienst Voor onze parochie kan dit op maandag, woensdag, vrijdag of zaterdag telkens om 10 uur om 11u30 wanneer er die dag reeds een …De Opstandingskerk De Opstandingskerk aan de Graaf Willemlaan te Monnickendam is een centraal gelegen kerk, gebouwd in de jaren ’60 Het kerkgebouw is een modern ontmoetingscentrum met veel verschillende ruimtes, van een grote kerkzaal tot diverse kleine vergaderruimte en een jeugdruimteDe uitvoering daarvan is opgedragen aan een Werkgroep Gebouwen , waarin door de kerkenraad zijn benoemd Jan Hiddo de Boer, Jan Klasen, Tjeerd van der Kooi en Berend Mooibroek De Werkgroep Gebouwen wil de gemeenteleden zo veel mogelijk bij de ontwikkelingen betrekken De meest recente informatie publiceren we daarom ook op deze websiteLokale afdelingen De NPV bestaat uit een netwerk van lokale NPV afdelingen door heel Nederland Bekijk waar u ons kunt vinden en ontdek wat de mogelijkheden zijnAgenda Symposium ‘Overheidsingrijpen en gewetensvrijheid in tijden van crisis’ 1 juni 2022 Sommeruniversit t over Sch pfung glauben – Natur bewahren Duitstalig 7 juni 2022 – 9 juni 2022 Symposium ‘Gods missie – onze agenda 14 juni 2022 Admissie examensBerkenlaan 3 tel 507376 Het kerkgebouw wordt gebruikt voor de reguliere kerkdiensten en voor bijzondere diensten, zoals trouw en rouwdiensten De pastorie wordt bewoond door het predikantsgezin Voor informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van ket college van kerkrentmeesters E mail kerkrentmeesters hervormdkamerik nlKerkelijke Bijdrage Hervormde Gemeente Putten 2022 Meld u aan om uw toezegging voor 2022 digitaal aan ons door te geven Uw postcode Huisnummer Geboortedatum Registratienummer dit nummer staat op het toezeggingsformulier en bestaat uit 8 cijfers Ik ben mijn registratienummer kwijtU bevindt zich hier Home 1 Kerkelijke gegevens 2 Diaconie Allereerst een voorwoord uit Galaten 6 vers 9 en 10 “Doch laat ons goed doen, niet vertragen… Laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs”Op deze site brengen we informatie bij elkaar voor predikanten, voorgangers en kerken die van dienst willen zijn voor Oekra ners Er wordt nog volop aan gewerkt Mist u bepaalde onderwerpen of heeft u toevoegingen die voor anderen van belang zijn stuurt u dan een mail naar info geloofsinburgering nl Tips voor het pastoraatHartelijk welkom Wij zijn een kerkelijke gemeente van ongeveer 175 leden en doopleden uit Hilversum en omstreken Onze gemeente is aangesloten bij de Gereformeerde Gemeenten Onze gemeente houdt iedere zondag twee keer een kerkdienst ’s ochtends om 10 00 uur en ’s …Training kerkelijke begraafplaats Eind vorig jaar is er een richtlijn begroting en jaarverslaglegging voor kerken met eigen begraafplaats uitgebracht De dienstenorganisatie biedt dit voorjaar opnieuw online trainingen aan voor gemeenten die een eigen begraafplaats beheren Aanmelden kan vanaf nuMogelijk zijn er in kerkelijke gemeenten idee n, initiatieven of plannen waarin wordt gekeken naar de mogelijkheden om gebouwen of delen daarvan te verduurzamen Wellicht kunnen de SBKG MON en besturen elkaar vinden in een traject voor een pilot rond deze onderwerpen In 2022 is een enqu te gehouden over dit onderwerp op pagina 6 in ditOp de vierde zondag van Pasen wordt Roepingenzondag gevierd Het thema van deze dag is “Vreugde verbindt” Op deze dag komt de mediaviering op NPO2 en het geloofsgesprek uit het bisdom RotterdamCollectebonnen bestellen en kerkelijke bijdrage betalen Veilig, voordelig en makkelijk Bestel uw collectebonnen en of betaal uw kerkelijke bijdrage online via het Kerkelijk Bureau, Voordelen 1 Betaal veilig via iDEAL 2 Geef uw giften op bij de Belastingdienst 3 Bepaal makkelijk uw bijdrage voor iedere collecteBeschrijving kerkelijke gemeente Ons kerkgebouw is gebouwd in 1896 en staat aan de Wigboldstraat 3 in Ten Boer In 1934 was het kerkgebouw te klein en heeft een uitbreiding plaats gevonden in de vorm van een zijbeuk In 1981 is de preekstoel naar de hoek verplaatst en zijn de banken vervangen door stoelenIn de tweede fase 1930 1932 van de bouw kwamen het dwarsschip, het priesterkoor, de pastorie en de klokkentoren gereed De wijding van de Sint Agneskerk vond plaats op 16 maart 1932 dat is vandaag 90 jaar geleden door mgr J D J Aengenent, bisschop van Haarlem In 1940 werd nog een nieuwe uitgang aan de Cornelis Krusemanstraat gerealiseerdin Uw liefde, in Uw kracht Laat ons, lieve God, bewust zijn van Uw aanwezigheid, geborgen, gedragen en gestuwd tot al wat mooi, en waar en goed is Breng in en door ons Uw tegenwoordigheid dichter bij ieder die vandaag ons pad kruist B n dicte LemmelijnProtestantse Gemeente Roermond Gemeente Gemeente zijn doe je samen Word ook vrijwilliger Open Kerk Elke dinsdag van 14u tot 17u Open Kerk DoopVeranderende kerkelijke en maatschappelijke omstandigheden, die zichtbaar en voelbaar werden sinds Vaticanum II, leren ons nieuw te leven met de vreugde van het Evangelie, in trouw aan het vieren van de liturgie en in vele vormen van gastvrijheid, verkondiging, onthaal en beschikbaarheidOpen – Gastvrij – Betrokken De Spieghelkerk staat open voor iedereen voor jong en oud, ongeacht achtergrond en persoonlijke omstandigheden Bij ons is iedereen welkom bij een kerkdienst, voor een kop koffie en een goed gesprek of andere activiteit, eenmalig of vaker Kortom, we zijn open, gastvrij en betrokkenDe Betteld Groep is een veelzijdig christelijk bedrijf in de recreatiesector met verschillende locaties in binnen en buitenland U vindt ons in Zelhem, Doorn, Amerongen en Limauges B De Betteld Groep biedt vakanties, groepsaccommodaties en conferenties De Betteld is …Protestantse Theologische Universiteit 400 jaar ervaring met theologisch onderwijs Theologie studeren Dat doe je bij de PThU Ben je student van de PThU, dan heb je een bepaalde fascinatie voor wat geloof is, hoe je geloof beleeft, hoe …Vrijwilligersvergoedingen In de volgende gevallen krijgt u een vrijwilligersvergoeding U bent 21 jaar of ouder En u hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt In 2022 krijgt u een vergoeding van maximaal € 5, 00 per uur, tot een maximum van € 180 2022 € 180 en 2020 € 170 per maand en tot een maximum vanHervormde Gemeente Vinkeveen Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Vinkeveen Wij zijn een kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk van Nederland PKN Wij geloven dat het geloof in Jezus Christus, als onze Verlosser, eeuwig leven geeft Hij heeft beloofd dat Hij rust wil geven aan alle mensen die vermoeid en belast zijnGa direct naar Via deze vernieuwde app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente Met de Appostel app kunt u alle kerkelijke geldzaken op n plek beheren U kunt op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen f collectebonnen bestellen Daarnaast leest u in de app onder andere nieuwsberichten van onze gemeenteMattijn Wubs 1 Samuel, Jakobus, Johannes, Lukas De Helperkerk is een levendige en bruisende kerk in Groningen Helpman waar God, de Helper, zichtbaar levens verandert ROUTE Coendersweg 58, 9722 GJ GroningenBezemer Noordeloos Datum D V 23 april 2022 Urk en 14 mei 2022 Noordeloos Locatie Immanu lkerk Urk Nagel 43, 8322 AX en CGK Noordeloos Noordzijde 1a, 4225 PG Het Kinderappel organiseren wij onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelenCheck onze agenda voor events, workshops, activiteiten en meer Hier kun je ook je eigen event of activiteiten aanmelden Bekijk de agenda Adviseurs op het gebied van jongerenwerk Gemeenten en kerkelijke organisaties kunnen een professionale jeugdwerkadviseur of jeugdwerker inschakelenProtestantse gemeente Bathmen Okkenbroek Welkom Welkom Als dorpskerk willen wij kerk in, van en voor onze dorpen zijn Samen met andere dorpsgenoten op eigentijdse wijze kleur geven aan het samenleven in het Sallandse Bathmen, Okkenbroek en het buitengebied hieromheen Hierbij laten wij ons inspireren door Bijbelse verhalenDe Oude kerk van Scheveningen Al honderden jaren een baken in Scheveningen voor vissers en bewoners Vroeger voor schilderijen van Mesdag tot het dagelijks geloof van de gemeente Standvastig in weer en wind Actief als kerk en beschikbaar als …In Alblasserdam vormen de wijkgemeenten Grote kerk, Ichthuskerk en Ontmoetingskerk samen van oudsher de Hervormde Gemeente Alblasserdam Met de Havenkerk Gereformeerde kerk is de Protestantse Gemeente Alblasserdam PGA gevormd Binnen de Protestantse kerk is er ook een Vrijzinnige gemeente in Alblasserdam, de Elthetokerk Diaconie DrukkerijAgenda uitvaart Willibrordkerk 3 mei 2022 10 30 Eucharistie De Roef 3 mei 2022 19 00 uitvaart Willibrordkerk 4 mei 2022 11 00 Eucharistie Willibrordkerk 5 mei 2022 19 00 Rozenkransgebed en aanbidding 6 mei 2022 12 00 Volledige agendaReservering ruimte in Oosterkerk voor eigen kerkelijke activiteiten of activiteiten van leden Uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan de activiteit het verzoek aanmelden per email o v v omschrijving activiteit, gewenste zaal keuken, aantal personen, duur, aanvangstijd en eventuele aanvullende wensen De verzoeken worden op zaterdag verwerkt Wees voor een vlotteHartelijk welkom Op deze offici le website vindt u informatie over onze kerkelijke gemeente Onze gemeente behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten We willen u graag laten kennismaken met onze gemeente Bladert u daarom rustig rond op deze website Als u meer wilt weten, kunt u via het contactformulier reagerenEen oase van rust in de binnenstad Ooit een kloosterkapel, toen Lutherse Kerk en nu stadskerk “de Amersfoortse Zwaan” Nog nooit binnen geweest Zaterdags zijn we open Welkom om een kaars op te steken, een praatje te maken, even rond te kijken Elke zaterdagmiddag om 16 uur is er een bijeenkomst een debat, lezing, concert of vieringNieuw Salem is een zalen en conferentiecentrum in Driebergen Rijsenburg op de Utrechtse Heuvelrug, midden Nederland Ideaal voor het houden van vergaderingenAdres centraal secretariaat Adriaen van Ostadelaan 4 3583 AJ Utrecht T 030 – 254 6147 E secretariaat katholiekutrecht nl Bereikbaar Maandag en vrijdag 9 00 – 12 00 uur Dinsdag t m donderdag 09 00 – 16 00 uurVan harte welkom op onze website Beste bezoeker, Op deze site is veel informatie te vinden over de Hersteld Hervormde Gemeente te Oud Beijerland Kijk gerust rond U bent ook van harte welkom in onze kerkdiensten, elke zondag om 9 30 en 17 00 uur, en bij andere bijeenkomsten van de gemeente Wilt u meer weten over het christelijk geloofIn onze kerk worden beproefde vormen van kerk zijn aangevuld met experimentele vormen Wij willen een zorgzame kerk zijn We laten ons ook als kerkelijke gemeente in het dorp Twello zien en leggen verbindingen met de samenleving Alles draait om een open dialoog die begint met luisteren naar de echte vragen die mensen hebbenOrganisatie Onze gemeente is aangesloten bij de Gereformeerde Gemeenten Daarbij belijden wij dat de Bijbel volledig het Woord van God is Wij hanteren de Bijbel in de Statenvertaling, omdat dit een betrouwbare vertaling is van de oorspronkelijke Bijbeltekst vanuit het …3GK Hengelo Alle diensten van 3GK Hengelo zijn online te volgen Kijk mee met de livestream in de Kristalkerk of luister mee met de dienst in de Morgenster of in de Kristalkerk De 3GK gemeente is een samengaan van een drietal Hengelose kerken Per 1 januari 2019 hebben de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk CGK , de NederlandsBij Rabobank kun je terecht voor zakelijke producten en adviezen die perfect bij je passen Of je nu starter bent of een internationaal bedrijf leidtWelkom Welkom bij de Hervormde Gemeente binnen de PKN in Zetten Elke zondag komt de gemeente samen rondom het Woord van God Om te horen van de boodschap van genade en verlossing door het geloof in Jezus Christus We kijken er naar uit om u of jou te ontmoeten Wilt u verder kennismaken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemenMet ingang van zondag 27 februari vervallen een groot aantal van de coronabeperkingen Dankbaar zijn we dat we als gemeente dan weer op quot gebruikelijke quot wijze de kerkdienst kunnen houden Als kerkenraad zijn we ons ervan bewust dat de versoepelingen voor sommigen van ons wel snel zijn gegaan en kunnen ons voorstellen dat u mogelijk voor uzelf nog wel de 1, 5 meter …Het Drents Archief is gesloten tot 17 januari 2022 Vanaf 18 januari kunt u een plek reserveren voor het inzien van bouwdossiers Overzicht van nieuws en agenda items NieuwsDe begrafenis van Jeltje zal plaatsvinden op zaterdag 19 februari Om 13 00 uur begint de dienst in de Schaapskooi en om 15 00 uur de begrafenis op Rusthof Er is de mogelijkheid tot afscheid nemen van Jeltje bij afscheidshuis de Poort, Soesterweg 187 op – Dinsdagavond van 19 00 uur – 21 00 uur – Woensdagmiddag van 14 00…Archief Zondagse Erediensten 2015 Archief Zondagse Erediensten 2016 Archief Zondagse Erediensten 2017 Archief Zondagse Erediensten 2018 Archief Zondagse Erediensten 2019 Archief Zondagse Erediensten 2020 Archief Zondagse Erediensten 2022 Archief Zondagse Erediensten 2022 Predikbeurten D V 2e kwartaal 2022Wij vertellen jullie verhaal Ceremonie schrijven spreken Meertalige ceremonie NL FR of NL E Co rdinatie volledige trouwdag Begeleiding kerkelijke dienst alternatieve viering Begeleiding burgerlijke dienst Digitale versie van de trouwceremonieapril 2022 Nieuwsbrieven en kronieken Boxtel Kroniek april 2022De Worship Dance School is voor iedereen die Jezus beter wil leren kennen, en zijn haar identiteit in Hem wil ontwikkelen en versterken door middel van beweging, dans en drama Er wordt niet gekeken naar leeftijd, sociaal economische of culturele achtergronden, geslacht of geaardheid, geloofsovertuiging en kerkelijke of religieuze achtergrondSint Maria van Magdala is een van de belangrijkste nieuwtestamentische personages Zij wordt de apostel der apostelen genoemd In de vroege middeleeuwen werd Maria Magdalena voorgesteld als een constructie van diverse vrouwelijke figuren In het esoterische christendom neemt zij een belangrijke plaats inBlijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws via de snelste en leukste nieuwssite van Nederland, 24 uur per dag en 7 dagen in de weekOver ons Wij zijn een kerkelijke gemeente van 252 leden 1 april 2022 , bestaande uit 181 belijdende leden en 71 doopleden Wij komen elke zondag twee keer samen om naar het Woord van God te luisteren In onze gemeente worden zowel tijdens de kerkdiensten als daarbuiten veel activiteiten georganiseerd Kerkenraad en DiaconieBewegingen in de kerk Ontwikkeling van de offici le rk kerkelijke uitspraken over de nieuwe kerkelijke bewegingen criteria, eigenschappen, goedkeuring Een document van de gezamenlijke bewegingen in Nederland 0016 pdf 25 2 2001 Gegroeid in de 20ste eeuw Tekst waarmee 15 nieuwe kerkelijke bewegingen in Nederland zich presenterenMogelijk zijn er in kerkelijke gemeenten idee n, initiatieven of plannen waarin wordt gekeken naar de mogelijkheden om gebouwen of delen daarvan te verduurzamen Wellicht kunnen de SBKG MON en besturen elkaar vinden in een traject voor een pilot rond deze onderwerpen In 2022 is een enqu te gehouden over dit onderwerp op pagina 6 in ditOver ons Algemene Kerkenraad Agenda AK Verslagen AK Diaconie ContactHet kerstfeest wordt in de westers christelijke wereld en in sommige Kerken van het Oosters christendom gevierd op 25 december In veel streken zijn er ook speciale vieringen op de avond ervoor kerstavond, middernachtsmis en of op de dag erna In West Europa wordt 25 december als eerste kerstdag en 26 december als tweede kerstdag beschouwdHome Tweedehands Christelijke Boeken Prediking Liturgische jaarorde en kerkelijke kalender – dr G N Lammens Liturgische jaarorde en kerkelijke kalender – dr G N Lammens € …Liturgische jaarorde en kerkelijke kalender Book Book 0 people like this topicKerkelijke begrippen Aanbiddingsmuziek Muziek en liederen gebruikt tijdens diensten in de gemeente, bedoeld om God te aanbidden, groot te maken en lof toe te zingen, maar kan ook een manier zijn van verootmoedigen voor God De zangleider …Telefoon 016 90 77 55 Secretariaat Pastorie , Sint Annastraat 17a, 3390 Tielt Winge Meer informatie over uitvaarten vind je op de website van de Kerk in Vlaanderen kerknet Heb je vragen over het verloop van een uitvaart, dan vind je wellicht in dit document een antwoord Overzicht van de uitvaartliturgieChristelijke webshop Majestically MajesticAlly is d online webshop voor christelijke producten zoals kaarten, kalenders , christelijke agenda s, boeken en posters die zelf gedesigned zijn Onze producten worden in grote aantallen geproduceerd en op voorraad gehouden, zodoende weten wij zeer snelle levertijden te garanderenArbeidsvoorwaarden kerkelijk medewerkers Voor alle werknemers van de Protestantse Kerk geldt de arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijke medewerkers De arbeidsvoorwaardenregeling bevat zowel de Generale Regeling Rechtspositie medewerkers als daarbij behorende uitvoeringsbepalingen Ook interessantRaard, Bornwird en Foudgum zijn gelegen net boven Dokkum nabij de Waddenkust De kerkelijke gemeente telt 251 leden en werkt samen met de kerk te HantumSinds 1 januari 2007 is de voormalige Samen Op Weg gemeente gefuseerd en opgegaan in de Protestantse gemeente quot Mei inoar ien quot Dit staat voor quot samen n quot Zowel vanuit de oude gereformeerde …Alles over de televisie en radioprogramma s van de EO, websites en sociale media, persberichten, algemene informatie over de omroep, missie en ledenverenigingUitgeverij en Boekhandel Pegasus specialisten in Slavistiek en Oost EuropaDaarom staan onze deuren ook wekelijks op woensdag van 10 00 tot 13 00 uur open Iedereen met of zonder kerkelijke achtergrond is van harte welkom Wo 18 Mei Leerhuis Sta op Doorbreek de polarisatie met hoopvol herstel We verkennen wegen naar ‘ chte verbinding in kerk en maatschappij’, in een tijd waarin polarisatie de overhandMenologie gr μηνολόγιον, menologie in De orthodoxe kerk liturgisch boek met een verzameling korte beschrijvingen van het leven van heiligen in de kerkelijke kalender , bedoeld om tijdens de dienst te worden gelezen Het is opgenomen in tal van Griekse manuscripten Nieuwe Testament IN katholieke kerk het equivalent van dit boek is martelaarschapAgenda Collecterooster 1 mei Onderhoud gebouwen 8 mei Kerkelijke Kassen 15 mei Z C D C 22 mei Kerkelijke Kassen 26 mei Kerk 29 mei Kerkelijke Kassen Kerk NL 42 RBRB 0978 1547 46 Diaconie NL 18 RBRB 0827 9198 32 Aanstaande zondagAgenda Agenda Navigeer naar Home Nieuw in de gemeente Ontmoeting Jeugd Media Kerkelijke organisatie Agenda ContactEO Visie wil je als christelijke gids helpen om te leven met God We brengen je hoopvolle, persoonlijke verhalen, verdiepende thema’s, christelijk nieuws en mediatips In het wekelijkse Visie Magazine ontvangen onze abonnees de verhalen met de programmagegevens thuis Hier op Visie Online, in onzeOrthodoxe kalender wat is de kerkelijke vakantie op 14 oktober Ondanks het feit dat de afgelopen jaren religie is gewordeninnemen in ons leven heel belangrijk en meer en meer mensen wenden zich tot de kerk, velen van hen, oprecht gelovige zich orthodoxe christenen, tamelijk onzeker geori nteerd in zo n belangrijke eigenschap voor de gelovigeVerlofkalender en schoolvakanties Belgi en buurlanden Schoolvakanties, feestdagen, bouwverlof Op deze pagina vind je de schoolvakanties, offici le vakantiedagen en verlengde weekens voor Belgi en de ons omringende landen, de Belgische feestdagen, belangrijke data voor moslims en het bouwverlof in BelgiOns kantoor is actief voor kerkelijke instellingen college van kerkrentmeesters, college van diakenen en landelijke deputaatschappen en voor aan kerkgenootschappen gelieerde verenigingen en stichtingen Wij zijn betrokken bij de controle en de beoordeling van de jaarrekening, maar geven ook adviezen op het gebied van de jaarverslaggevingDuurzaamheid op de kerkelijke agenda Verschenen in het Uitzwaainummer bij het afscheid van DISK Al enkele jaren is er binnen de protestantse gemeente Assen een werkgroep economie en geloof actief De plaatselijke predikant Bert Altena is n van de initiatiefnemers Hij vertelt graag hoe het allemaal begon en hoe het thema duurzaamheid opTelefoonnummer 06 15232478 als eerste bellen 0226 317212 e mailadres allemanskerkmartine gmail com IBAN rekeningnummer van de kerkrentmeesters NL 32 RABO 0346 6274 27 Postadres diaconie Protestantse Gemeente Langedijk Noord, Postbus 2127, 1723 ZM Noord ScharwoudeHet contact met kerkelijke gemeente biedt me structuur en handvatten om mijn geloof levend te houden en door me actief in te zetten kan ik ook wat van dit geloof laten zien Daarom bezoek ik de kerkdiensten en hou ik me graag bezig met allerlei organisatorische zaken binnen de kerk Mijn man en ik hebben een paar jaar in Canada gewoondAssociate member Area of expertise Affiliation Emile Chimusa Medical population genomics, Genetics Epidemiology, Computational risk predication, medical OMICS machine learning Medical Population Genetics and Genetics Epidemiology Group, Division of Human Genetics, Department of Pathology Anna CoussensKerkelijke kaart Oekra ne Christelijk land In Oekra ne noemt het merendeel zich christen, zo’n 70 van de bevolking Oekra ne kent verschillende kerkgemeenschappen Er zijn meerdere protestantse en evangelische kerkgemeenschappen, diverse kerken die met de Rooms Katholieke Kerk verbonden zijn – waarvan de Grieks Katholieke Kerk deChristelijke wortels Pastorale begeleiding is een wezenlijk onderdeel van de Hezenberg Onze christelijke wortels zijn belangrijk voor ons Wij geloven dat ieder mens er mag zijn En dat een mens behalve een hoofd, hart en lichaam ook een ziel heeft We scheppen ruimte voor ieder uniek mens met eigen verlangens en vragenExpositie Ellen Geerts amp concert door Oisterwijks Kamerkoor 14 00 17 00 Lodewijkskerkje zoD e Gereformeerde kerk te Driezum W ltersw ld is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland In het statuut kerkorde van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “Luthers Den Haag staat voor ontmoeting Ondanks de regionale spreiding willen we elkaar graag ontmoeten tijdens activiteiten en bijeenkomsten De lutherse gemeente in Den Haag is een open en gastvrije gemeente, aantrekkelijk voor zoekers naar zingeving en voor mensen die verlangen naar een open, ruime Evangelie verkondigingLuizter verzorgt regelmatig sfeervolle live muziek tijdens de kerkelijke inzegening Meestal spelen we 6 8 liedjes Doordat we volledig live spelen, kunnen we de liedjes ook inkorten Hierdoor kunnen jullie meer liedjes in de kerkdienst verwerken, zonder dat de …Nieuwjaar Zaterdag, 1 Januari 2022 Pasen Zondag, 17 April 2022 Paasmaandag Maandag, 18 April 2022 Feest van de Arbeid Zondag, 1 Mei 2022Stadsorgelconcert Anton Pauw amp Amsemble o l v Benjamin Bakker Grote of St Bavokerk ingang Grote Markt 22 zondag 12 juni 2022 10 00 11 00 ds H Spoelstra Grote of St Bavokerk ingang Oude Groenmarkt dinsdag 14 juni 2022 20 00 Stadsorgelconcert Jos van der Kooy amp Leonard SeelemanKerkelijke Agenda t m 26 maart Ma 29 febr 19 00 uur Belijdenisgroep – deur 2 uit ‘Het voordeel van de twijfel’ 20 00 20 45 uur Catechese aan mensen met een beperking Wo 2 mrt 19 30 20 30 uur RockSteady 20 00 uur Bijbelkring ‘Geplant aan waterstromen’ – tel 412641Kerkelijke gebouwen kosters beheerders Oude Kerk Grotestraat 58, 6711 AN, tel 614892 Contactpersoon Dhr B v Steenbeek tel 634353 Nieuwe Kerk Verlengde Maanderweg 33, 6713 LD, tel 616293 Koster Co amp Joke Vink tel 651753 Dit e mailadres wordt beveiligd tegen spambots JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijkenoverleden in de leeftijd van 91 jaar Weduwe van LOYENS EVRARD 2010 In de Kerk van Eigenbilzen zaterdag, 12 maart 2022 10u30WICHTEROPTOCHT Ja, het kan weer Onze harmonie loopt voorop in de ‘Wichteroptocht van Wie rt’ De optocht start maandag 28 februari om 13 30 uur in de Stationsstraat De optocht trekt langs de … Lees verderGebruik Kerkelijke gebouwen in Corona tijd Zoals het er nu medio juli 2020 uitziet kunnen de Regenboog en Immanuel Revelation Station weer beperkt worden gebruikt voor het winterwerk Ook in de kerkelijke gebouwen moet de 1, 5 m regel in acht worden genomen en is zingen niet mogelijk Ook kan een zaal per avond maar door n groep gebruiktNiet kerkelijke activiteiten De Grote Kerk is ook te huur, via de site van de Stichting Grote Kerk Overschie Het gebouw is meer dan een eeuw geleden ontworpen met een kerkzaal voor meer dan 1000 bezoekers en diverse nevenruimtes voor verschillend gebruikHieronder de links naar de kerkelijke tarieven voor 2022 en 2022 N B Tarieven voor H Kruisverheffing zijn afwijkend van de andere geloofsgemeenschappen 2022Kerkelijke positie Het Dogma Betekenis van een vijfde dogma Het Gebed De Titel De Beeltenis De Kapel Agenda Nieuws Gebedsdagen Gebedsdag 2011 Gebedsdag 2012 Gebedsdag 2013 Viering 31 mei 2014 Bedevaartsdag 24 mei 2015 Gebedsdag 22 mei 2016 Gebedsdag 27 mei 2017 Gebedsdag 20 mei 2018 Gebedsdag 1 juni 2019 Gebedsdag 31 mei …Begraafplaatsen De tarieven van de begraafplaatsen dienen nog definitief vastgesteld te worden De voorlopige tarieven staan in de volgende lijst Tarieven begraafplaatsen Onder menu Gemeenschapsopbouw vindt u meer informatie over de begraafplaatsenGeschiedenis kerkelijke gemeente De geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente Dordrecht heeft oude papieren Weliswaar is de huidige gemeente ge nstitueerd in 1930, maar in feite bestond de gemeente al eerder Sinds het begin van de 20e eeuw werden er al diensten belegd in gebouw “De Schildersbond” aan de Cornelis de WittstraatMogelijk zijn er in kerkelijke gemeenten idee n, initiatieven of plannen waarin wordt gekeken naar de mogelijkheden om gebouwen of delen daarvan te verduurzamen Wellicht kunnen de SBKG MON en besturen elkaar vinden in een traject voor een pilot rond deze onderwerpen In 2022 is een enqu te gehouden over dit onderwerp op pagina 6 in dit
76 | 157 | 85 | 69 | 166